MR/GMR/OR

Medezeggenschapsraad

De namen en adressen van de leden van de Ouderraad vindt u achterin onze bijlage van de  schoolgids.( schoolwijzer). De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders evenredig zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist ( instemmingsrecht).

De namen en adressen van de leden van de medezeggenschapsraad vindt u achterin onze bijlage van de  schoolgids.( schoolwijzer).

De medezeggenschapsraad vergadert gezamenlijk met de schoolcommissie zes/zeven keer per jaar.

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Voor bepaalde (vooral schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de V.P.C.B.O. Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit twee medezeggenschapsraadsleden van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw evenredig vertegenwoordigd.

De namen en adressen van de leden van de G.M.R. vindt u achterin onze bijlage van de schoolgids ( schoolwijzer).

 

 

Ouderraad.

 

De ouderraad is een orgaan die de schoolactiviteiten ondersteunt en organiseert.

 

De voornaamste activiteiten zijn: Sint Nicolaas, Kerst, Palmpaasstokken, Paasontbijt, Avondwandel4daagse , Bloemetjesmarkt en het Kleuterfeest. Ook regelen de leden de inzameling van het oud papier.