Aanvraag extra verlof

Het kan voorkomen dat u buiten de schoolvakanties extra verlof wilt aanvragen voor uw zoon/dochter. Dit extra verlof is alleen in uitzonderingssituaties mogelijk.

Vakantieverlof (buiten de schoolvakanties) is alleen mogelijk als de aard van het beroep het niet mogelijk maakt in de schoolvakanties op vakantie te gaan, of als bepaalde omstandigheden hierbij een rol spelen.

Om verlof aan te vragen voor uw zoon/dochter kunt u een aanvraagformulier halen bij de directeur of een van de leerkrachten. 

Voor meer informatie: Rijksoverheid leerplicht