Groep 3

Wij maken op school gebruik van de rekenmethode Getal & Ruimte Junior. Deze methode heeft een heldere gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp, en duidelijke en altijd werkende strategieën. Iedere leerling leert rekenen in zijn eigen tempo. Daarom is het binnen deze methode mogelijk om elke les, elke opdracht te differentiëren. Ook is het mogelijk om in je eigen niveaulijn te rekenen of in het meesterwerk. In elk blok zitten 3 weken waarin 3 onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in de doelenposters: groep 3.In groep 3 zijn we druk bezig met het leren schrijven. Hiervoor maken wij gebruik van het blokschrift van de methode Klinkers In groep 3 leren de leerlingen alle (kleine)letters schrijven los en in woorden. 

Groep 3 werkt met de leesmethode Lijn 3. Tijdens het schooljaar doorlopen we 12 thema's waarin we de letters leren en leren lezen. Tijdens de eerste 6 thema's leren we de meeste letters. In de thema's 7 t/m 12 oefenen we met deze letters in verschillende soorten woorden. 
In elk thema staan bepaalde doelen centraal, deze doelen zijn terug te vinden in de doelenposters. De methode werk met sterren. Leerlingen die al kunnen lezen in het begin van groep 3 starten met de drie-ster opdrachten. In het schooljaar kan er op elk moment worden gewisseld tussen de één-ster, twee-ster of drie-ster opdrachten. 
Bij elk thema werken we ook aan de spellingsregels om zo aan te sluiten op de spellingsmethode in groep 4. Sinds kort hebben we voor de groep 4 t/m 8 een nieuwe taal-, spelling- en leesmethode; Nieuw Nederlands Junior. De leerlingen maken iedere vier weken een taalproduct. De ene keer een prentenboek, de andere keer een podcast. Ze lezen teksten, praten erover, schrijven zelf en verbeteren samen. Zo ervaren ze echt wat ze met taal kunnen doen. Met als resultaat: intrinsieke motivatie en duurzaam taalbegrip.

Bij taal werken ze aan de verschillende taaldomeinen aan de hand van het taalproduct wat ze gaan maken. Het taalproduct komt vervolgens terug in de methodelessen lezen. Als ze bijvoorbeeld een gedicht gaan schrijven, lezen ze bij de leeslessen gedichten en leren ze deze begrijpen. Zo is er een samenhang tussen de drie onderdelen van taal. 
Vanaf groep 5 leren de leerlingen (via de methode) werkwoordspelling. Aan de hand van duidelijke schema's leren de leerlingen de verschillende stappenplannen. 
De lessen spelling worden ondersteunt door duidelijke uitleganimaties waarin de leerlingen de spellingsregels zowel auditief als visueel ondersteunt krijgen. Ook zijn er spellingskaarten die in de klas hangen, om de leerlingen te herinneren aan de regels. Voor meer informatie over Nieuw Nederlands Junior kunt u hier de brochure doornemen. 

Dit jaar verkennen we aan de hand van de groep 3 thema's wereldoriëntatie, creatief, muziek en Engels. Zo doen we een ruimtereis door het zonnestelsel bij het thema 'ruimte', ontdekken we verschillende schilders van vroeger bij het thema 'kunst' en kijken we naar de techniek van bouwen bij het thema 'de hut'. 
Hier stemmen we onze lessen creatief op af, zodat wel elk keer onze klas hebben ondergedompeld in de sfeer van het thema.