Visie

Een veilige basis is de voorwaarde om te komen tot leren. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Leerlingen leren om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. We leren de kinderen wat het betekent om mens te zijn en wat hun rol daarin is. Hiervoor gebruiken wij de godsdienstmethode Trefwoord en de sociaal-emotionele methode Kwink. Elke dag zijn wij hierover in gesprek met de kinderen.

Over 4 jaar willen we als volgt werken:
In de onderbouw groep 1 t/m 4 en in de bovenbouw groep 5 t/m 8 starten de kinderen in hun eigen groep. Op de vakgebieden motorische ontwikkeling, rekenen, taal, spelling en lezen sluiten we aan bij de ontwikkelingsbehoeften en hun persoonlijke doelen. Dit betekent dat ze met oudere of jongere kinderen gaan werken.
Op deze manier werken de kinderen samen, inspireren ze elkaar en worden ze optimaal uitgedaagd. De eigen leerkracht volgt de ontwikkeling mede door persoonlijke gesprekken en de kindgesprekken waarbij ook de ouders aanwezig zijn.De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen uitleg en de verdieping van de mogelijkheden van ICT en gepersonaliseerd leren. De kinderen leren plannen, organiseren en reflecteren. Het draait om het leren te leren.

Wat telt: kan een kind komen tot leren, kan de ouder er zijn voor het kind en kan de leerkracht de begeleiding geven die het kind nodig heeft! 

 

Identiteit

De Wegwijzer in Zuidbroek is een christelijke basisschool en dat maakt ons bijzonder. We staan open voor elkaar en besteden veel aandacht aan Bijbelse normen en waarden. We zijn actief bezig met zingeving. We doen dit om kinderen betrokken te willen maken met wat er om hen heen gebeurt, zodat zij hier betekenis aan kunnen geven:

We leren de kinderen wat het betekent om mens te zijn en wat hun rol daarin is.

Burgerschap
Onderwijs en burgerschap vormt een onderdeel van de kerndoelen. Burgerschap wordt hierbij niet gezien als een vak apart, maar als een manier van lesgeven waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap én om daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook als "kleine" burger moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling. De ontwikkeling van burgerschap komt tijdens diverse lessen van groep 1 t/m 8 aan de orde.

We besteden jaarlijks aandacht aan onderstaande onderwerpen:
• Kinderpostzegels
• Een actie voor een goed doel
• Sparen voor een goed doel
• Koningsspelen
• Prinsjesdag
• Derde Kamer in groep 7 en 8

Sparen voor een goed doel
Iedere maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor een goed doel. Op deze manier kunnen we een beetje van onze welvaart overbrengen naar mensen, die het hard nodig hebben. In de nieuwsbrief vermelden we het totaal bedrag dat we wekelijks hebben gespaard en voor welk project we sparen.