Schooltijden       
 

maandag         8.30-14.00 uur
dinsdag           8.30-14.00 uur
woensdag        8.30-14.00 uur
donderdag       8.30-14.00 uur
vrijdag            8.30-14.00 uur 
 
Vrijdagmiddag zijn de leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 vanaf 12.15 uur vrij.  
 

Gymnastiektijden.       

De groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen hun gymlessen in het gymlokaal bij de Brede School: Het Kwartet. Er wordt geadviseerd om de kinderen gymschoenen te laten dragen. De groepen 6, 7 en 8 gaan na afloop douchen en moeten dus een handdoek meenemen. Als de kinderen gebruik maken van een deodorant is alleen een roller toegestaan. Indien een kind niet mee mag/kan doen met gym, dan dient het een briefje mee te nemen van de ouders/verzorgers.

VOORLOPIG VINDEN DE GYMLESSEN OP HET SCHOOLPLEIN PLAATS. ZODRA ER EEN NIEUWE VAKLEERKRACHT GYM IS, KOMEN ER NIEUWE GYMTIJDEN.
ALLEEN GROEP 7 EN 8 HEBBEN OP DE VRIJDAGMORGEN GYM IN DE GYMZAAL

Gr. 3 maandag         08.30-09.15             vrijdag 10.45-11.45
Gr. 4/5a maandag    08.30-09.15            dinsdag 13.50-14.25 
Gr. 5b/6 maandag    09.15-10.00            dinsdag 14.25-15.15 
Gr. 7 maandag         10.15-11.00              vrijdag 08.30-0915 
Gr. 8 maandag         11.00-11.45              vrijdag 09.15 -10.00