Groep 4/5

Wij maken op school gebruik van de rekenmethode Getal & Ruimte Junior. Deze methode heeft een heldere gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp, en duidelijke en altijd werkende strategieën. Iedere leerling leert rekenen in zijn eigen tempo. Daarom is het binnen deze methode mogelijk om elke les, elke opdracht te differentiëren. Ook is het mogelijk om in je eigen niveaulijn te rekenen of in het meesterwerk. In elk blok zitten 3 weken waarin 3 onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in de doelenposters: 

Sinds kort hebben we voor de groep 4 t/m 8 een nieuwe taal-, spelling- en leesmethode; Nieuw Nederlands Junior. De leerlingen maken iedere vier weken een taalproduct. De ene keer een prentenboek, de andere keer een podcast. Ze lezen teksten, praten erover, schrijven zelf en verbeteren samen. Zo ervaren ze echt wat ze met taal kunnen doen. Met als resultaat: intrinsieke motivatie en duurzaam taalbegrip.

Bij taal werken ze aan de verschillende taaldomeinen aan de hand van het taalproduct wat ze gaan maken. Het taalproduct komt vervolgens terug in de methodelessen lezen. Als ze bijvoorbeeld een gedicht gaan schrijven, lezen ze bij de leeslessen gedichten en leren ze deze begrijpen. Zo is er een samenhang tussen de drie onderdelen van taal. 
Vanaf groep 5 leren de leerlingen (via de methode) werkwoordspelling. Aan de hand van duidelijke schema's leren de leerlingen de verschillende stappenplannen. 
De lessen spelling worden ondersteunt door duidelijke uitleganimaties waarin de leerlingen de spellingsregels zowel auditief als visueel ondersteunt krijgen. Ook zijn er spellingskaarten die in de klas hangen, om de leerlingen te herinneren aan de regels. Voor meer informatie over Nieuw Nederlands Junior kunt u hier de brochure doornemen.