Hoe ouders worden betrokken

Onze missie: Samenwerken met ouders zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze visie: CBS De Wegwijzer ziet de ouders als partner in de opvoeding en in de educatie. Ouders zijn ervaringsdeskundigen als het over hun kind gaat en leerkrachten zijn pedagogische en didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat.

We verwachten op onze school van ouders dat zij: interesse tonen in school(werk), helpen bij huiswerk als dat nodig is, positief zijn over school en leren tegenover hun kind, kritiek op school delen met de leerkracht (kunnen wij van leren), aanwezig zijn bij de gesprekken, informatieavonden en (buiten)schoolse activiteiten.

Ouders mogen van ons verwachten dat wij: met enthousiasme goed onderwijs geven, open staan voor belangrijke informatie of vragen over hun kind, positief en respectvol omgaan met kinderen en ouders/verzorgers, duidelijk, open en eerlijk informeren over de vorderingen en het welzijn van hun kind(eren), tijdig informeren als er bijzonderheden zijn (over uw kind of over activiteiten op school)

Ouderhulp
Als we ouders vragen voor bepaalde activiteiten dan doen zij dat onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten. We vragen eventuele hulp bij het lezen in de groepen 3 t/m 6, bij crea en het werken met de computer. Ook wordt bij bepaalde festiviteiten graag gebruik gemaakt van de hulp van de ouders. Dit geldt eveneens bij het doen van allerlei klusjes zoals het schoonmaken en het vervoeren en begeleiden naar o.a. de Heemtuin etc. We hopen een beroep op u te mogen doen! Bij alle ouderhulp verwachten we dat ouders discreet omgaan met informatie aan derden over leerlingen.