Activiteiten

Naast de dagelijkse activiteiten, die plaats vinden in de verschillende groepen, worden er ook een aantal activiteiten voor de leerlingen georganiseerd die aangeduid kunnen worden met de omschrijving 'buitenschoolse activiteiten'.

Schoolreis
Op maandag 12 juni 2023 gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Groep 1 & 2 gaan gezamenlijk net als de groepen 3 & 4 en 5 & 6. Groep 7 gaat naar Borkum. Dit jaar is er weer een schoolkamp voor groep 8 (7 juni t/m 9 juni).  

Sportevenementen
De bovenbouwgroepen nemen deel aan het gemeentelijk voetbaltoernooi. Indien mogelijk wordt er in de winter een schaatsfestijn gehouden op de ijsbaan. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de gemeentelijke trimloop en de wandelvierdaagse. 

Feesten
Het St. Maartenfeest wordt op school voorbereid door het maken van lampionnen. Als de lampionnen klaas zijn dan showen we de lampion op het plein en soms in de schoolomgeving, zodat iedereen het resultaat kan bewonderen. 

Het Sinterklaasfeest wordt door alle groepen gevierd. Sinterklaas brengt in de groepen 1 t/m 4 een bezoek. Voor deze kinderen heeft de Sint cadeautjes meegenomen. In de groepen 5 t/m 8 brengt de Sint een kort bezoek. Groep 5 t/m 8 krijgt geld mee van de ouderraad om een cadeautje te kopen en maakt een surprise voor elkaar.

Het Kerstfeest wordt in de eigen groep geviers en soms wordt het feest met de ouders afgesloten. Ieder jaar wordt er weer gezorgd voor een ander programma. 

Het Paasfeest wordt in de eigen groep gevierd. 

De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden dit jaar gezamenlijk gevierd op de meester- en juffendag op 23 maart 2023.  

Verkeersexamen
De leerlingen ontvangen gedurende enkele jaren verkeersonderwijs. Dit wordt in groep 7 afgesloten met een landelijk verkeersexamen. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De kinderen, die hiervoor slagen, krijgen een verkeersdiploma.

Culturele zaken
Ieder jaar wordt geprobeerd de kinderen deel te laten nemen aan tenminste één culturele activiteit.  

Project
Dit jaar wordt het thema van het project 'Giga groen'. De presentatie van geleerd en gemaakt werk wordt aan het eind van deze projectweken gegeven. 

Schoolfotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan per groep en individuele foto's gemaakt en foto's van broertjes en zusjes die hier op school zitten. Het kopen van de foto's is uiteraard geheel vrijblijvend. 

Activiteiten schooljaar 2023-2024