Activiteiten


Naast de dagelijkse activiteiten, die plaats vinden in de verschillende groepen, worden er ook een aantal activiteiten voor de leerlingen georganiseerd die aangeduid kunnen worden met de omschrijving 'buitenschoolse activiteiten' (onderaan dit artikel vindt u de agenda voor 2020 - 2021).
Dit jaar zijn een groot aantal activiteiten geschrapt, gewijzigd of uitgesteld vanwege de covid-19 pandemie. Dit zal in de wekelijkse nieuwsbrief  vermeld worden.

Kleuterfeest
Aan het einde van het schooljaar is er voor de kinderen van groep 1 en 2 een kleuterfeest.
Rondom een bepaald thema mogen de kinderen verkleed op school komen. Zij gaan dan een ochtend spelletjes doen.

Schoolreis
De kinderen van groep 3,4 en 5, 6 en 7 hebben ieder jaar een schoolreis. 

Schoolkamp
De leerlingen van groep  8 gaan drie dagen op schoolkamp. leder jaar gaan we naar een andere kampeerboerderij.

Sportevenementen
Groep 7/8 neemt ieder jaar deel aan het scholen volleybaltoernooi (georganiseerd door de volleybalvereniging). Ook wordt door deze groep deelgenomen aan het gemeentelijk voetbaltoernooi.
Indien mogelijk wordt er in de winter een schaatsfestijn gehouden op de ijsbaan. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de gemeentelijke trimloop en de wandelvierdaagse.   

Feesten
Het St. Maartenfeest wordt op school voorbereid door het maken van lampionnen. Als de lampionnen klaar zijn dan showen we de lampion op het plein en soms in de schoolomgeving, zodat iedereen het resultaat kan bewonderen. Het Sinterklaasfeest wordt door alle groepen gevierd. Sinterklaas brengt in de groepen 1 t/m 4 een bezoek. Voor deze kinderen heeft de Sint cadeautjes meegenomen. In de groepen 5 t/m 8 brengt de Sint een kort bezoek.

Groep 5 t/m 8 krijgt geld mee van de ouderraad om een cadeautje te kopen en maakt een surprise voor elkaar.
Het Kerstfeest wordt in de eigen groep gevierd en soms wordt het feest met de ouders afgesloten. leder jaar wordt er weer gezorgd voor een ander programma.
Het Paasfeest wordt in de eigen groep gevierd.
De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden rond de verjaardag van de leerkracht gevierd.

Verkeersexamen
De leerlingen ontvangen gedurende enkele jaren verkeersonderwijs. Dit wordt in groep 7 afgesloten met een landelijk verkeersexamen. Het examen bestaat uit twee onderdelen:
een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De kinderen, die hiervoor slagen, krijgen een verkeersdiploma.

Culturele zaken
leder jaar wordt geprobeerd de kinderen deel te laten nemen aan een culturele activiteit.

Excursies
leder jaar wordt door verschillende groepen deelgenomen aan excursies naar de Heemtuin in Muntendam. Ook wordt er gebruik gemaakt van leskisten en materiaalpakketten van de Heemtuin. Daarnaast nemen we deel aan activiteiten van de bibliotheek en wordt er soms meegewerkt en/of een uitstapje gemaakt naar een interessante gebeurtenis in de schoolomgeving.

Project
Dit jaar wordt het thema van het project: "Dieren". De presentatie van geleerd en gemaakt werk wordt aan het eind van deze projectweken gegeven.

Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan per groep en individuele foto’s gemaakt en foto's van broertjes en zusjes die hier op school zitten. Het kopen van deze foto's is uiteraard geheel vrijblijvend.

 

 

Activiteiten schooljaar 2020 - 2021

Omgekeerde 10-minutengesprekken

 

Informatiemarkt alle groepen

 

Kinderpostzegels

 

project

 

afsluiting project

 

10-minutengesprekken

 

Sinterklaasviering

05-12-2020

Kerstviering

 

Rapport mee

 

Rapportgesprekken

 

Kinderdienst

nnb

Open dag

 

Paasviering

01-04-2021

10-minutengesprekken

april 2021

Schoolvoetbaltoernooi 

 

Koningsspelen

23-04-2021

Viering jubileum

 

Meegeven materiaal schoonmaak

nnb

Schoonmaakavond

nnb

Schoolkamp

 

schoolreis groep 3 t/m 7

 

rapport mee

 

Doorschuifochtend

 

rapportgesprekken

 

Kleuterfeest

nnb

afscheidsfeest groep 8

 

Trakteren en uitzwaaien groep 8

08-07-2021