Activiteiten


Naast de dagelijkse activiteiten, die plaats vinden in de verschillende groepen, worden er ook een aantal activiteiten voor de leerlingen georganiseerd die aangeduid kunnen worden met de omschrijving 'buitenschoolse activiteiten' (onderaan dit artikel vindt u de agenda voor 2022 - 2023).


Schoolreis
Op maandag 12 juni 2023 gaan de kinderen van groep 1 t/ 7 op schoolreis. Groep 1,2 en 3 gaan gezamenlijk, idem groep 4, 5 en 6. Groep 7 gaat naar Borkum. Dit jaar is er weer een schoolkamp voor groep 8 van 7 t/m 9 juni.


Sportevenementen
De bovenbouwgroepen nemen deel aan het gemeentelijk voetbaltoernooi.
Indien mogelijk wordt er in de winter een schaatsfestijn gehouden op de ijsbaan. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de gemeentelijke trimloop en de wandelvierdaagse.   

Feesten
Het St. Maartenfeest wordt op school voorbereid door het maken van lampionnen. Als de lampionnen klaar zijn dan showen we de lampion op het plein en soms in de schoolomgeving, zodat iedereen het resultaat kan bewonderen.

Het Sinterklaasfeest wordt door alle groepen gevierd. Sinterklaas brengt in de groepen 1 t/m 4 een bezoek. Voor deze kinderen heeft de Sint cadeautjes meegenomen. In de groepen 5 t/m 8 brengt de Sint een kort bezoek. 
Groep 5 t/m 8 krijgt geld mee van de ouderraad om een cadeautje te kopen en maakt een surprise voor elkaar.

Het Kerstfeest wordt in de eigen groep gevierd en soms wordt het feest met de ouders afgesloten. leder jaar wordt er weer gezorgd voor een ander programma.
Het Paasfeest wordt in de eigen groep gevierd.
De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden dit jaar gezamenlijk gevierd op de meester- en juffendag op 14 maart 2023.

Verkeersexamen
De leerlingen ontvangen gedurende enkele jaren verkeersonderwijs. Dit wordt in groep 7 afgesloten met een landelijk verkeersexamen. Het examen bestaat uit twee onderdelen:
een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De kinderen, die hiervoor slagen, krijgen een verkeersdiploma.

Culturele zaken
leder jaar wordt geprobeerd de kinderen deel te laten nemen aan tenminste één culturele activiteit.

Project

Dit jaar wordt het thema van het project: "Giga groen". De presentatie van geleerd en gemaakt werk wordt aan het eind van deze projectweken gegeven.

Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan per groep en individuele foto’s gemaakt en foto's van broertjes en zusjes die hier op school zitten. Het kopen van deze foto's is uiteraard geheel vrijblijvend.

 

 

Activiteiten schooljaar 2022 - 2023

Kindgesprekken

September '22

Informatieavond Kindcentrum 

Oktober/
november '22

Kinderpostzegels

28-09-2022

Project: thema Giga groen

5-10 t/m 13-10-2022

Sint Maarten optocht

11-11-2022

Kindgesprekken

November 2022

Sinterklaasviering

05-12-2022

Kerstviering

22-12-2022

Rapport mee

17-02-2023

Rapportgesprekken

week 10

meester/juffen dag

23-03-2023

Paasviering

06-04-2023

KIndgesprekken

April 2023

Schoolvoetbaltoernooi 

 April 2023

Eindtoets groep 8 April 2023

Koningsspelen

21-04-2023

Schoolkamp groep 8

7 t/m 9-06-2023

schoolreis groep1 t/m 7

12-06-2023

Rapport mee

30-06-2023

Doorschuifochtend

nnb

Afscheidsfeest groep 8

nnbTrakteren en uitzwaaien groep 8

nnb