Activiteiten


Naast de dagelijkse activiteiten, die plaats vinden in de verschillende groepen, worden er ook een aantal activiteiten voor de leerlingen georganiseerd die aangeduid kunnen worden met de omschrijving 'buitenschoolse activiteiten' (onderaan dit artikel vindt u de agenda voor 2019 - 2020).

Kleuterfeest
Aan het einde van het schooljaar is er voor de kinderen van groep 1 en 2 een kleuterfeest.
Rondom een bepaald thema mogen de kinderen verkleed op school komen. Zij gaan dan een ochtend spelletjes doen.

Schoolreis
De kinderen van groep 3,4 en 5, 6 en 7 hebben ieder jaar een schoolreis. 

Schoolkamp
De leerlingen van groep  8 gaan drie dagen op schoolkamp. leder jaar gaan we naar een andere kampeerboerderij.

Sportevenementen
Groep 7/8 neemt ieder jaar deel aan het scholen volleybaltoernooi (georganiseerd door de volleybalvereniging). Ook wordt door deze groep deelgenomen aan het gemeentelijk voetbaltoernooi.
Indien mogelijk wordt er in de winter een schaatsfestijn gehouden op de ijsbaan. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de gemeentelijke trimloop en de wandelvierdaagse.   

Feesten
Het St. Maartenfeest wordt op school voorbereid door het maken van lampionnen. Als de lampionnen klaar zijn dan showen we de lampion op het plein en soms in de schoolomgeving, zodat iedereen het resultaat kan bewonderen. Het Sinterklaasfeest wordt door alle groepen gevierd. Sinterklaas brengt in de groepen 1 t/m 4 een bezoek. Voor deze kinderen heeft de Sint cadeautjes meegenomen. In de groepen 5 t/m 8 brengt de Sint een kort bezoek.

Groep 5 t/m 8 krijgt geld mee van de ouderraad om een cadeautje te kopen en maakt een surprise voor elkaar.
Het Kerstfeest wordt in de eigen groep gevierd en soms wordt het feest met de ouders afgesloten. leder jaar wordt er weer gezorgd voor een ander programma.
Het Paasfeest wordt in de eigen groep gevierd.
De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden rond de verjaardag van de leerkracht gevierd.

Verkeersexamen
De leerlingen ontvangen gedurende enkele jaren verkeersonderwijs. Dit wordt in groep 7 afgesloten met een landelijk verkeersexamen. Het examen bestaat uit twee onderdelen:
een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De kinderen, die hiervoor slagen, krijgen een verkeersdiploma.

Culturele zaken
leder jaar wordt geprobeerd de kinderen deel te laten nemen aan een culturele activiteit.

Excursies
leder jaar wordt door verschillende groepen deelgenomen aan excursies naar de Heemtuin in Muntendam. Ook wordt er gebruik gemaakt van leskisten en materiaalpakketten van de Heemtuin. Daarnaast nemen we deel aan activiteiten van de bibliotheek en wordt er soms meegewerkt en/of een uitstapje gemaakt naar een interessante gebeurtenis in de schoolomgeving.

Project
Dit jaar wordt het 100 jarig jubileum het thema van het project in oktober en november. De presentatie van geleerd en gemaakt werk wordt aan het eind van deze projectweken gegeven.

Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan per groep en individuele foto’s gemaakt en foto's van broertjes en zusjes die hier op school zitten. Het kopen van deze foto's is uiteraard geheel vrijblijvend.

 

 

Activiteiten schooljaar 2019 - 2020

Omgekeerde 10-minutengesprekken

sept 2019

Informatiemarkt alle groepen

31-10-2019

Kinderpostzegels

25-09-2019

project

28-10 t/m 15-11-2019

afsluiting project

14-11-2019

10-minutengesprekken

november 2019

Sinterklaasviering

05-12-2019

Kerstviering

18-12-2019

Rapport mee

06-02-2020

Rapportgesprekken

vanaf week 7

Kinderdienst

nnb

Open dag

04-03-2020

Paasviering

09-04-2020

10-minutengesprekken

april 2020

Schoolvoetbaltoernooi 

22-04-2020

Koningsspelen

17-04-2020

Viering jubileum

16-05-2020

Meegeven materiaal schoonmaak

nnb

Schoonmaakavond

nnb

Schoolkamp

10 t/m 12 -06-2020

schoolreis groep 3 t/m 7

15-06-2020

rapport mee

18-06-2020

Doorschuifochtend

25-06-2020

rapportgesprekken

vanaf week 26

Kleuterfeest

nnb

afscheidsfeest groep 8

25-06-2020

Trakteren en uitzwaaien groep 8

02-07-2020