Activiteiten


Naast de dagelijkse activiteiten, die plaats vinden in de verschillende groepen, worden er ook een aantal activiteiten voor de leerlingen georganiseerd die aangeduid kunnen worden met de omschrijving 'buitenschoolse activiteiten' (onderaan dit artikel vindt u de agenda voor 2021 - 2022).
Ook dit jaar kunnen een  aantal activiteiten geschrapt, gewijzigd of uitgesteld worden vanwege covid-19. Dit zal in de wekelijkse nieuwsbrief  vermeld worden.Schoolreis
De kinderen van groep 1 t/ 8 gaan dit schooljaar op schoolreis. Groep 1,2 en 3 gaan gezamenlijk, idem groep 4, 5 en 6 en groep 7 en 8. Dit jaar geen schoolkamp voor groep 8, want dat hebben ze in groep 7 al gehad. Groep 7 en 8 gaan samen naar Borkum.


Sportevenementen
De bovenbouwgroepen nemen deel aan het gemeentelijk voetbaltoernooi.
Indien mogelijk wordt er in de winter een schaatsfestijn gehouden op de ijsbaan. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de gemeentelijke trimloop en de wandelvierdaagse.   

Feesten
Het St. Maartenfeest wordt op school voorbereid door het maken van lampionnen. Als de lampionnen klaar zijn dan showen we de lampion op het plein en soms in de schoolomgeving, zodat iedereen het resultaat kan bewonderen.

Het Sinterklaasfeest wordt door alle groepen gevierd. Sinterklaas brengt in de groepen 1 t/m 4 een bezoek. Voor deze kinderen heeft de Sint cadeautjes meegenomen. In de groepen 5 t/m 8 brengt de Sint een kort bezoek. 
Groep 5 t/m 8 krijgt geld mee van de ouderraad om een cadeautje te kopen en maakt een surprise voor elkaar.

Het Kerstfeest wordt in de eigen groep gevierd en soms wordt het feest met de ouders afgesloten. leder jaar wordt er weer gezorgd voor een ander programma.
Het Paasfeest wordt in de eigen groep gevierd.
De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden dit jaar gezamenlijk gevierd op de meester- en juffendag.

Verkeersexamen
De leerlingen ontvangen gedurende enkele jaren verkeersonderwijs. Dit wordt in groep 7 afgesloten met een landelijk verkeersexamen. Het examen bestaat uit twee onderdelen:
een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De kinderen, die hiervoor slagen, krijgen een verkeersdiploma.

Culturele zaken
leder jaar wordt geprobeerd de kinderen deel te laten nemen aan tenminste één culturele activiteit.

Excursies
leder jaar wordt door verschillende groepen deelgenomen aan excursies naar de Heemtuin in Muntendam. Ook wordt er gebruik gemaakt van leskisten en materiaalpakketten van de Heemtuin. Daarnaast nemen we deel aan activiteiten van de bibliotheek en wordt er soms meegewerkt en/of een uitstapje gemaakt naar een interessante gebeurtenis in de schoolomgeving.

Project
Dit jaar wordt het thema van het project: "Dieren". De presentatie van geleerd en gemaakt werk wordt aan het eind van deze projectweken gegeven.

Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan per groep en individuele foto’s gemaakt en foto's van broertjes en zusjes die hier op school zitten. Het kopen van deze foto's is uiteraard geheel vrijblijvend.

 

 

Activiteiten schooljaar 2021 - 2022

Kindgesprekken

September '21

Informatieavond Kindcentrum 

Oktober/
november '21

Kinderpostzegels

29-09-2021

Project: thema dieren

25-10 t/m 10-11-2021

Afsluiting project

10-11-2021

Kindgesprekken

November 2021

Sinterklaasviering

03-12-2021

Kerstviering

23-12-2021

Rapport mee

11-02-2022

Rapportgesprekken

Vanaf week 7

Open dag

Na de verhuizing

Paasviering

01-04-2021

KIndgesprekken

April 2022

Schoolvoetbaltoernooi 

??

Eindtoets groep 8 20 en 21-04-2022

Koningsspelen

22-04-2022

Meegeven materiaal schoonmaak

Voor de verhuizing

Schoonmaakdagen

Voor de verhuizing

Schoolreis groep 1 t/m 8

27-06-2022

Rapport mee

05-07-2022

Rapportgesprekken

Week 28

Doorschuifochtend

06-07-2022

Afscheidsfeest groep 8

07-07-2022

Meester- en juffendag 12-07-2022

Trakteren en uitzwaaien groep 8

14-07-2022